Lekarz medycyny sportowej zajmuje się wszystkimi aspektami zdrowia człowieka aktywnego fizycznie. Ta aktywność fizyczna postrzegana jest zarówno w przypadku sportów uprawianych wyczynowo jak i amatorsko, a dotyczy całego wachlarza działań związanych z kondycją osoby aktywnej fizycznie, zarówno podczas treningów jak również w chwilach kontuzji i przeforsowania organizmu .

Zakres działań lekarza medycyny sportowej obejmuje takie podstawowe zadania jak zlecanie badań wstępnych dla sportowców bądź osób zainteresowanych uprawianiem wybranej dyscypliny sportu, kwalifikacje uprawniające do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz wydawanie licencji dla instruktorów sportu a także kontrola efektów stosowanych metod treningowych. Oprócz wymienionych zadań –  lekarz medycyny sportowej zajmuje się także profilaktyką – zapobieganiem powstawania urazów i kontuzji podczas treningów.

Reasumując lekarz medycyny sportowej odpowiada za stan zdrowia osób aktywnych fizycznie działając: kompleksowo, skutecznie i profesjonalnie.
Podczas szczegółowych badań lekarz medycyny sportowej bada reakcję organizmu podczas wysiłku fizycznego, a także w chwili spoczynku.

Dzięki tym informacjom, lekarz dostosowuje najlepszą częstotliwość treningów zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami sportsmena, a także doradza najlepszą z możliwych dziedzin sportu dobraną w oparciu o dokładne informacje dotyczące stanu zdrowia, wieku i kondycji pacjenta.

Jaki jest zakres kompetencji lekarza medycyny sportowej?

Zakres kompetencji lekarza medycyny sportowej obejmuje także takie zagadnienia jak profilaktyka i bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu. Prace te, mają na celu poprawę jakości życia osób aktywnych fizycznie, a także umożliwiają im czerpanie satysfakcji z uprawiania ulubionej dyscypliny sportu.

Jedynie specjalista w dziedzinie medycyny sportowej jest lekarzem uprawnionym do prowadzenia poradnictwa sportowo-lekarskiego w nieograniczonym zakresie. Lekarz medycyny sportowej posiada kwalifikacje w dziedzinie medycyny sportowej, które umożliwiają zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną i teorią treningu sprawowanie opieki nad osobami aktywnymi fizycznie bez względu na wiek i płeć. Ponadto lekarz medycyny sportowej jest osobą uprawnioną do orzekania o zdolności do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.

Zajmuje się także prowadzeniem profilaktyki, diagnozowaniem, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń i chorób wynikających z uprawiania sportu wyczynowego i rekreacyjnego. Do zadań lekarza medycyny sportu należy także ustalanie optymalnych metod treningowych z uwzględnieniem zakresu fizjologii, biomechaniki i medycyny sportowej. Ponadto zakres działań lekarza medycyny sportu obejmuje takie zadania, jak prowadzenie działalności popularyzującej zdrowotne aspekty aktywności fizycznej. Ponadto w skład obowiązków wchodzi udzielanie konsultacji lekarzom medycyny rodzinnej, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej i innym specjalistom w zakresie medycyny sportowej.

Zakres działań lekarza sportowego jest znacznie większy, a dotyczy także takich dziedzin jak:

  • Orzekania w sprawach sądowych, lekarskich, ubezpieczeniowych
  • Diagnozowania schorzeń i planowania optymalnej rehabilitacji pacjenta
  • Utraty zdrowia bądź niepełnosprawności z powodu uprawiania różnych dziedzin sportu
  • Wystawiania opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących profilaktyki, treningu oraz chorób wynikających z przeciążeń ostrych i przewlekłych poszczególnych układów organizmu
  • Prowadzenia indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej w medycynie sportowej
  • Samodzielnego kierowania placówkami i ośrodkami praktyki lekarskiej w medycynie sportowej
  • Podnoszenia kwalifikacji i kompetencji innych pracowników medycznych
  • Współudziału w zapobieganiu chorobom o charakterze społecznym
  • A ponadto prowadzenia i interpretacji fizjologicznych badań zdolności wysiłkowej

 

Etyka zawodowa

Lekarz medycyny sportowej powinien respektować społecznie akceptowany system wartości, trafnie oceniać fakty, zjawiska i procesy i rozważnie podejmować decyzje w oparciu o swoją wiedzę i zdobyte informacje.
Przyjmować odpowiedzialność za postępowanie swoje i powierzonego sobie zespołu, a także posiadać umiejętność organizowania warsztatu pracy sobie i swojego zespołu. Dodatkowo lekarz medycyny sportowej powinien przejawiać takie cechy jak umiejętność budowania dobrych relacji z zawodnikami oraz całym zespołem trenerskim, a także dbać o  relacje ze środkami masowego przekazu.

Kiedy zgłosić się do lekarza medycyny sportowej?

Do lekarza medycyny sportowej powinny zgłosić się na konsultacje osoby, które chcą rozpocząć uprawianie wybranej dyscypliny sportu, jednak nie wiedzą z jaką częstotliwością powinny rozpocząć treningi i czy stan zdrowia im na to pozwala. Taka konsultacja pozwoli na wykonanie szeregu specjalistycznych badań umożliwiających dostosowanie indywidualnej metody treningowej dla przyszłego sportsmena. Ponadto sportowcy aktywni fizycznie, uprawiający sporty wyczynowe, którzy są narażeni na liczne kontuzje, powinni stale konsultować swoją aktywność z lekarzem medycyny sportowej głównie po to, aby cały czas być w doskonałej formie i nie wypaść z gry.